Voordelen van het worden van een Vet Tech Specialist 2020

SCP-2718 What Happens After | Infohazard / cognitohazard / knowledge scp (Februari 2020).

Inhoud:

Voordelen van het worden van een Vet Tech Specialist 2020

Het carrièrepad van veterinaire technici is een van de snelst groeiende nichecarrières in de dierenindustrie. Het salarisoverzicht van het Bureau of Labor Statistics (BLS) schat dat het beroep met een verbazingwekkend percentage van 30 procent zal groeien van 2012 tot 2022. Dit is veel sneller dan het gemiddelde voor alle carrières en zal zich vertalen in ongeveer 25.000 nieuwe posities voor dierenartsenpraktijken . De vraag naar gekwalificeerde veterinaire technici is behoorlijk sterk, waardoor dit een uitstekende carrièrekeuze is.

Veterinaire technici die hun carrière naar een hoger plan willen tillen, kunnen een specialiteitscertificering zoeken op een van de 11 gebieden: klinische pathologie, klinische praktijk, spoedeisende hulp en kritieke zorg, paarden, interne geneeskunde, gedrag, chirurgie, anesthesiologie, tandheelkunde, voeding en diergeneeskunde. Het certificeringsproces voor de meeste veterinaire techspecialiteiten vereist een graad, drie tot vijf jaar werkervaring, vaardighedenlogboeken en casestudy's, aanwezigheid bij evenementen voor permanente educatie, aanbevelingsbrieven en het afleggen van een uitgebreid examen.

Wat is de voordelen van een specialist in dierenartsen en wat maakt hun extra investering in tijd en moeite de moeite waard? Dit zijn de belangrijkste voordelen van certificering in een specialiteit van de dierenarts.

Hogere inkomsten

Uit een enquête van 2014 Frontline bleek dat de gekwalificeerde dierenartsen een gemiddelde van $ 17 verdienden. 02 per uur, terwijl degenen met een speciale certificering een gemiddelde van $ 21 verdienden. 34 per uur.

Aanwervingsmanagers bieden doorgaans een topdollar aan voor dierenartsen die een specialiteitscertificering hebben, omdat zij de opleiding en ervaring hebben om dat verhoogde uurtarief te rechtvaardigen. Hoewel het specifieke salaris kan variëren van de ene specialiteit tot de andere, is het waar dat technici met een speciale certificering over het algemeen meer verdienen.

Meer kennis en expertise

Een dierenarts-techspecialist krijgt meer diepgaande kennis en vergroot zijn vaardigheden op een veel hoger niveau dan die van de algemene dierenartstechnologie. Deze kennis en ervaring geeft een dierenarts de mogelijkheid om op een vergelijkbaar niveau te werken als een nurse practitioner in de menselijke geneeskunde, die op het hoogst mogelijke niveau opereert zonder een doctoraat te behalen. Dit toegenomen kennisniveau kan de arbeidssatisfactie verhogen en maakt het waarschijnlijker dat de technologie wordt ingeschakeld om te helpen met ongebruikelijke of veeleisende gevallen.

Meer professionele kansen

Er zijn relatief weinig specialisten op het gebied van veterinaire technologie, dus de vraag naar een gekwalificeerde specialist is behoorlijk solide. Werkgevers vinden specialisten in dierenartsen extreem aantrekkelijke kandidaten omdat zij blijk hebben gegeven van een serieuze inzet voor hun beroep en een grote interesse hebben in het voortzetten van hun opleiding. Specialisten hebben mogelijk ook meer mogelijkheden buiten de klinische omgeving, omdat ze sneller in rollen kunnen komen met onderzoek of veterinaire verkoop.

De productiviteit van het dierenartspraktijk verhogen

Experts voor dierenartsen kunnen een grote impact hebben op de algehele productiviteit van het veterinaire kantoor. Hun hoge niveau van deskundigheid kan de productiviteit van de dierenarts aanzienlijk verhogen door de dierenarts te bevrijden van veel van de kleinere details en procedures die een gespecialiseerde gecertificeerde tech kan afhandelen.

Hierdoor kan de dierenarts meer patiënten zien en meer inkomsten binnenbrengen, wat het verhogingpercentage per uur rechtvaardigt dat een specialiteit vaak verdient.

Mogelijkheid om klanten te leren

Dierenarts-specialisten kunnen een klanttraining van topkwaliteit bieden, zodat eigenaren weten hoe ze hun huisdieren goed moeten verzorgen na een examen of procedure. Een gespecialiseerde dierenarts is in staat om procedures in detail uit te leggen en vragen van klanten te beantwoorden. Een technicus heeft meestal meer tijd om zich aan deze taak te wijden dan een drukke dierenarts die tientallen chirurgische ingrepen probeert uit te voeren. De persoonlijke aandacht van de technicus kan de perceptie van de klant ten aanzien van de klantenservice in de kliniek verbeteren, waardoor dit een waardevol onderdeel is van de taken van de technicus.